Philips IntelliSpace ECG

Kenmerken

iECG stroomlijnt de manier waarop u ECG’s van uw cardiografen leest, analyseert, converteert, kopieert, opslaat en e-mailt. Het systeem is op open standaarden gebaseerd, zodat u uw bestaande platformen optimaal kunt benutten. Gebruik makend van een relationele SQL-database en een standaard TCP/IP netwerk, verzendt iECG Web cruciale, actuele ECG-gegevens naar de cardioloog, huisarts of desgewenst het ziekenhuis-informatiesysteem.

De communicatie tussen afdelingen en zorgverleners onderling verloopt sneller, eenvoudiger, nauwkeuriger en veiliger. Klinische en administratieve gegevens zijn volledig geïntegreerd.

Intellispace ECG management