EarlyVue VS30 Vital signs monitor

De Philips EarlyVue VS30 vital signs monitor is een compacte patient monitor die uit te rusten is met de geautomatiseerde Early Warning Score (EWS). Dit alles om de zorgverlener te helpen snel te beslissen aangaande de verslechtering van de patiënt. Vroege detectie, intelligente interventie.

EarlyVue VS30 Vital